Skip to main content

Gardentasuna

Erakunde publiko, pribatu eta partikular askok laguntzen digute eta Gizakira etortzen dira, egiten dugun lanean, kalitatean eta gure esku-hartzearen etikan konfiantza dutelako.

GIZAKIA - Gardentasuna

Antolaketa eta kudeaketa-sistema

Gizakia Fundazioaren jarduera erakundearen xedetik, ikuspegitik eta balioetatik sortzen diren prozesuen bidez kudeatzen da, pertsonen eta boluntarioen kudeaketak guretzat duen garrantzia agerian utziz.

Prozesu horiei ekiteko, gure plantilla taldeka antolatzen da, gure jardueraren ardatz diren lau arlo handien arabera:

 • LPen kudeaketa (Laguntza-prozesuak)  eta PEetan parte hartzea (Prozesu Estrategikoak).
 • Biztanleria orokorrarekin, nerabeekin eta haien familiekin lan egitea.
 • Lan merkatutik baztertutako pertsonekin esku hartzea.
 • Mendekotasuna duten pertsonei eta haien familiei laguntzea.

Gardentasuna

Gure jardueraren gardentasuna bermatzeko, gure kontrol-sistema propioa garatu dugu, diru-sarreren eta gastuen trazabilitatea bermatzen duena eta gure jarduera eta emaitzei buruzko informazio eguneratua eskaintzen duena. Gainera, gure gardentasun-politikaren barruan, beste ekintza batzuk ere egiten ditugu:

 • Control económico a cargo de un patronato independiente que vela por el adecuado destino de los fondos.
 • Rendimiento de cuentas anuales al Protectorado de Fundaciones de Gobierno Vasco.
 • Auditora Anual externa de cuentas y proyectos a cargo del  Grupo Auren.
 • Auditora social de la actividad de la Fundación, dentro de la iniciativa puesta en marcha por REAS Euskadi.
 • Implantación de un sistema de calidad en la gestión homologado y sometimiento periódico a auditorías y contrastes externos certificados.
  • Certificado y Sello europeo +200 EFQM, auditorías por Bureau Veritas, renovado en 2010, 2012 y 2014.
  • Diploma de Compromiso con la Excelencia otorgado por Euskalit. Diciembre de 2012, Octubre 2015 y Diciembre 2016.
  • Certificado Calidad del Sistema de Gestión PREMIE D-284/2007 (Diputación Foral de Bizkaia) (Auditada por Labein)
 • Publicación de la Memoria Anual, con datos exhaustivos de atención y resultados económicos disponible en la web.
 • Publicación de un Boletín informativo periódico "Gizakia Gertutik" dirigido a voluntariado y personas colaboradoras con información sobre la actividad desarrollada por la Fundación, también disponible en la web.
GIZAKIA - Gestión trasnsparente

Gizartearekiko konpromisoa

Gizakiak gizarte-konpromisoa erakunde gisa garatzen dituen ekintzen multzoa dela ulertzen du, integratzen den gizartea hobetzen laguntzeko, erakundearen Balioekiko, Ikuspegiarekiko eta Estrategiarekiko osagarritasuna eta koherentzia bilatuz.

Gaur egun, Fundazioak lehentasunezko 6 ekintza-eremu ditu:

2020-2030eko GJH garapen iraunkorreko helburuekin bat etortzea Gizakia GJHak kontuan hartzen ditu bere proiektuak eraiki eta garatzeko, eta, zehazki, Gizakia definitutako hiru helbururekin lerrokatzen da:

GIZAKIA - Salud y bienestarGIZAKIA - Igualdad de géneroGIZAKIA - Reducción de desigualdades

Berdintasunaren kulturari eta genero-ikuspegiari buruzko kontzientziazioa esku-hartzeko prozesu guztietan sartu da, eta beste ikuspegi batetik beha ezin daitezkeen errealitateak eta zailtasunak agerian uzten ditu, haiek hobeto ulertzen eta lantzen laguntzen baitu.

Genero-ikuspegia duen arretarekin ez ezik, gizartea sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko konpromiso sendoarekin ere lan egiten dugu, errealitate horri buruzko prestakuntza, esperientzia eta lan-espazioak sustatuz, bai taldeetako profesionalekin eta boluntarioekin, bai Fundaziora hurbiltzen diren pertsona guztiekin.

Gizakia Fundazioak, horren erakusgarri, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan duen konpromiso esplizitua berresten du, eta zeregin aktiboa hartzen du berdintasun-politikak eta -estrategiak sustatzeko lan-baldintzetan, antolaketan eta barne-funtzionamenduan, bai eta zerbitzuak ematean ere. (BERDINTASUNAREKIKO KONPROMISOA)

Kudeaketa gardena eta arduratsua da Gizakia erakunde gisa duen helburuetako bat. Horregatik, urtero Gizarte Auditoria egiten dugu REAS enpresarekin, gure gizarte-eraginkortasuna eta gure helburuekiko portaera etikoa ebaluatzeko.
Era berean, erakunde gisa, esku hartzeko kode etikoei (REAS, Gizardatz) atxikitzen gatzaizkie, eta kanpoko ziurtagirietan parte hartzen dugu (A+ de Plata, Euskalit), gure lan- eta kudeaketa-eredua arduratsua dela egiaztatzeko.

Gizarte-sentsibilizazioa bultzatu nahi dugu, eta lan egiten dugun errealitatea ikusarazi nahi dugu, komunikabideetan presentzia izanik eta hitzaldiak eta artikuluak garatuz, gure esku-hartzearen alderdi praktikoak aurkezteko balio dutenak eta gizartera gure lanaren problematikak hurbiltzen dituztenak.

Gizakia profesional berrien prestakuntzari laguntzen dio hainbat ekintzaren bidez, hala nola:

 • Praktiketako ikasleak hartzea.
 • Kanpoko prestakuntza-guneetan parte hartzea (masterrak) eta unibertsitate eta prestakuntza-zentroekin harremanetan jartzea (urtero ikasle-talde ezberdinek bisitatzen gaituzte erakundearen programak ezagutzeko).

Fundazioak esku hartzeko eremu guztietan dituen ezagutzak eta esperientzia gizartearen eskura jartzea, gure ezagutza partekatzeko azterlan, foro eta jardunaldietan parte hartuz.

Legeriarekin bat etorriz eta Fundazioak garatzen duen ingurumen-konpromisoarekin bat etorriz, sortzen diren hondakinen erabilera egokia bultzatzen dugu, gure jardueraren ingurumen-inpaktua murrizteko, 3 R’s metodologia aplikatuz:

 1. Murriztu: entitate osoan kontsumoa murrizteko eta birziklatzeko zeharkako irizpideak txertatzea.
 2. Birziklatu: paperaren erabilera murriztea (alde bikoitza, euskarri informatikoak erabiltzea), ordenagailuak eta altzariak, baita argiztapena, pilak eta mugikorrak ere.
 3. Berrerabili: euri-ura TZn, eta hondakin organikoak konpostajerako, laborantza ekologikoa egiteko.

Esku-hartzearen datuak

Urtero egiten den lanaren eragina webgune honetan argitaratzen diren Urteko Jarduera Memorietan jasotzen da.

Kontuak argi

Gizakia bere jarduera eta kontuak kanpoko auditoreen ikuskapenaren eta REASen auditoria sozialaren prozesuaren mende jartzen ditu, gure eragin soziala hobetzeko eta ikusarazteko prozesuan laguntzeko, berezkoa dugun jardueratik haratago.

Urteko kontuak

Gizakia, bat egin gure taldearekin

Gustuko duzu egiten duguna?

Zatoz eta Gizakiaren parte izan. Modu asko daude hori egiteko. Bat egin gure taldearekin.