Skip to main content

Gizakia Fundazioa

Bilboko Elizbarrutiak sustatutako gizarte-erakundea gara, eta nerabezaroan arrisku-jokabideei aurrea hartzeko, mendekotasunak dituzten pertsonen tratamendurako eta gizartean eta lanean txertatzeko lan egiten duena, esku-hartze integral eta kalitatezko baten bidez.

GIZAKIA - Fundación Gizakia

Gure lana

35 urtetik gorako esperientzia dugu, kalitatezko zerbitzuen eskaintza zabala dugu eta profesional kualifikatuen talde handia.

Gizakia Fundaziotik mendekotasunei arreta integrala eskaintzen diegu, ikuspegi soziosanitarioarekin, eta laguntza soziala eta zainketen jarraipena ematen diegu prozesu osoan zehar. Sistema publikoetako esku-hartze sozialeko, osasuneko eta enpleguko sareen parte gara.

Pertsonarengan oinarritzen da gure lan-eredua. Pertsonen arlo guztiak kontuan hartzen dituen ikuspegi biopsikosozialean oinarritzen gara, arazoei arrakastaz ekiteko eta arreta pertsonalizatua eskaintzeko.

Gainera, irabazi asmorik gabeko, onura publikoko eta interes sozialeko entitatea den aldetik, lanean dihardugu behar duen inor baliabide faltagatik laguntzarik gabe gera ez dadin. Horretarako, erakunde publikoen finantziazioari, dohaintzei eta ekarpenei esker, doako laguntza eskaintzen diegu behar dutenei.

 

Behar duen inor arretarik gabe gera ez dadin lan egiten dugu.

35 urte baino gehiagoko esperientzia

7833
pertsona artatu dira ( % 42 emakumeak, % 58 gizonak)
+
20
programa abian
+
70
profesional lanean ( % 76 emakumeak, % 24 gizonak)
+
65
boluntarioak (% 75 emakumeak, % 25 gizonak)

Ikuskatutako azken urteari buruzko datuak

Historia

1985ean, Bizkaiko Gizakia Helburu jarri zen abian, Bilboko Gotzaindegiak sortutako Adro Elkarteak bultzatuta, gizartean drogen kontsumoa sortzen ari zen arazo larriei erantzuteko.

Gizarte-ikuspegiak drogazaleak “kondenatzen” zituen une batean, Gizakia Helburu proiektuak ikuspegi humanista eman zien drogazaleei, haien zailtasunetan arreta jarriz, eta mendekotasunei arreta emateko programa orokor bat jarri zuen abian, hiru ardatz dituena: harrera, tratamendua eta gizarteratzea. 

1991n, Gizakia Fundazioa sortu zen, eta Bizkaiko Gizakia Helburu proiektua sustatzeko, Gizakia Fundazioa ordezkatu zuen. Horrekin batera, programa berriak sortu ziren, lan egiten zuten pertsonen beharrei erantzuteko. Gaur egun, Gizakiaren Mendekotasunen Eremuak mendekotasun-mota guztiak hartzen ditu bere gain, alkoholikoak barne, baita substantziarik gabeko bestelako mendekotasunak ere.

Esperientziari esker, zenbait programa jarri dira abian, eta, horien bidez, fundazioak hainbat eremu ireki ditu, hala nola lan-munduan sartzea edo arrisku-jokaerak dituzten gazte eta nerabeei laguntzea. Programa horiek Enplegu eta Nerabeentzako Laguntza Eremuen hazia dira.

Gaur egun, Gizakiak 16 lan-programa baino gehiago eskaintzen ditu bere arloetan, eta horiek konbinatu egin daitezke lan egiten dugun pertsonen beharren arabera erantzun integrala emateko.

 

2020

ERDU Proiektua

Arreta soziosanitarioa, komunitarioa eta hurbiltasunekoa eskaintzen die gizarte bazterkeria handian dauden eta laguntza sarean sartzeko zailtasunak dituzten pertsonei.

2020

Teknologia berrien eta jokoarekiko mendekotasunen programa

Jokoarekin edo IKTekin zerikusia duten portaera-mendekotasunak dituzten pertsonei erantzun profesional, espezializatu eta integrala ematen die.

2019

Nerabeen Artean Genero-indarkeria Prebenitzeko Programa

Gizarte, hezkuntza eta psikosozialeko esku-hartzea eskaintzen die genero-indarkerian sar daitezkeen harreman-dinamika toxikoak dituzten edo izan dituzten 13 eta 21 urte bitarteko neska-mutilei.

2018

Emakumeei laguntzeko programa

Emakumeek mendekotasunen tratamendurako duten sarbidea ikusarazi eta erraztea du helburu, zerbitzu guztietan genero-ikuspegiaren ikuspegia zeharka aplikatuz eta haien beharretara egokituz.

2015

Andén 1 - CeSSAA

Kontsumo aktiboak dituzten pertsonentzako arreta-programa, arriskuak eta kalteak murriztera bideratua. Kontsumo gainbegiratuko guneekin batera, babes eta laguntza psikohezitzailea eskaintzen ditu, arreta-zirkuitu normalizatuetan sartzeko eta gizarteratzeko.

2015

CAIPA (Mendekotasunak dituzten Pertsonak Gizarteratzen Laguntzeko Zentroa)

Arreta soziosanitario integratua, pertsonalizatua, laguntzaren intentsitatea pertsonen helburu eta beharretara egokituz modulatzen duena, kontsumo aktiboekin eta era guztietako mendekotasunekin lan egiteko aukera ematen duena.

2006

Laneko prospekzio eta bitartekaritza programa

Bere lana enpresekiko sentsibilizazioan, aholkularitzan eta laguntzan oinarritzen da, laneratzeko zailak diren taldeetako pertsonen enplegu eta kontrataziorako eskaintzak sortzeko.

2003

Metadona Bidezko Mantentze-programa

Metadona modu kontrolatuan ematea, beste substantzia batzuen kontsumoa ordezkatzeko edo murrizteko. Arriskuak eta kalteak murrizteko berariazko programak sartzen hastea Fundazioaren zerbitzu-zorroan.

2001

Mendekotasuna duten pertsonei laguntzeko Eguneko Zentroa

Intentsitate handiko laguntza integrala eskaintzen du, egunez, eta esku-hartze okupazionalak, hezkuntzakoak, psikoterapeutikoak eta sozialak bateratzen ditu.

1996

Hirusta Programa

Arrisku-portaerak (gatazkak, kontsumo-hastapenak/delituak, sozializazio-arazoak) dituzten nerabe eta gazteei eta haien familiei zuzendutako laguntza psikosoziala. Nerabeei Laguntzeko Arloaren garapenaren hasiera izango da.

1995

RAIL programa (Laneratzeko Laguntza Sarea)

Enplegurako orientazio- eta prestakuntza-zerbitzuak eskaintzen ditu, eta gaur egungo Laneratzeko Eremuaren hazia da.

1992

Espetxean Esku Hartzeko Programa

Espetxe barruan, mendekotasun-arazoak dituzten presoei lehen arreta eskaintzen die, tratamendu-ibilbideetan sartzeko.

1987

Familiei Laguntzeko Programa

Gizakia Helburu proiektuan laguntzen ari ziren pertsonen familien orientazio- eta laguntza-eskaerei erantzuteko sortu zen.

1985

Gizakia Helburu Bizkaia programa abian jartzea.

Ezagutu gure zerbitzuak eta programak

Nerabeentzako arreta

Konfiantzazko gunea eskaintzen dugu nerabezaroan edo gaztaroan gerta daitezkeen konplikazio eta jokabide arriskutsuei aurre egiteko.

Ikusi gehiago
GIZAKIA - Nerabeentzako arreta

Mendekotasunen arreta

Mendekotasunetan adituak eta erreferentzia gara Bizkaian. Hainbat programa eta zerbitzu ditugu, laguntza integrala eta pertsonalizatua emateko aukera ematen digutenak, bai mendekotasuna utzi nahi dutenei, bai haien eragina murriztu nahi dutenei, haien bizi-kalitatea hobetuz.

Ikusi gehiago
GIZAKIA - Mendekotasunen arreta

Laneratzea

Lana bilatzen lagunduko dizugu. Garatu gaitasun berriak eta hobetu zure autonomia eta autoestimua.

Ikusi gehiago
GIZAKIA - Laneratzea

Sentsibilizazioa

Gizarte-kontzientzia sortzen dugu, sentsibilizazio-kanpainen eta -ekintzen bidez.

Ikusi gehiago
GIZAKIA - Sentsibilizazioa

Xedea, Ikuspegia eta Balioak

Xedea

"Irabazi-asmorik gabeko erakundea gara, gizarte-interesekoa, Bilboko Elizbarrutiak sustatua, bizi-zailtasun handiak dituzten pertsonengan zentratua, eta haien gizarteratzea sustatzen duena, honako arlo hauetan esku-hartze integral eta kalitatezkoa eginez:•    Nerabezaroan arrisku-portaerei aurrea hartzea.
•    Mendekotasuna duten pertsonen tratamendua eta gizarteratzea.
•    Laneratzeko zailtasunak dituzten kolektiboak laneratzea.
•    Sentsibilizazioa eta prestakuntza profesionalentzat eta, oro har, gizartearentzat.

Horiek guztiak beren familia- eta gizarte-inguruneekin eta gainerako baliabide komunitarioekin sarean partekatutako proiektu batean.”

Ikuspegia

Bizkaiko gizartearen barruan, erreferente gara eremu soziosanitarioan, erantzun pertsonalizatuak, berritzaileak eta kalitatekoak emateko gaitasunarekin, lan egiten dugun kolektiboen behar aldakorretara egokituta.

Osasun-, gizarte- eta enplegu-arreta eskaintzen dugu modu integratuan, hainbat diziplinatako profesionalekin eta taldean lan egiten duten esperientzia handiarekin.

Balioak

Elkartasuna

Egoera ahulenean dauden pertsonei arreta ematea eta gizarte-elkartasuna sustatzea, boluntarioek gure programetan parte hartuz.

Pertsonaren Protagonismoa

Gure esku-hartze guztiaren erdigunetzat hartuz eta bere prozesuarekin zerikusia duten erabaki-eremu guztietan parte-hartze aktiboa izan dezan lagunduz.

Berdintasuna sustatzea

Erakundeko maila guztietan tratu- eta aukera-berdintasuneko irizpideak aktiboki aplikatzea sustatuz, pertsona bakoitzak izan ditzakeen abiapuntuko baldintzak kontuan hartuta.

Arreta osoa

Pertsonaren behar guztiei, bai Fundazioaren programen baliabideekin berarekin, bai beste erakunde batzuekiko koordinazioarekin.

Gaitasun profesionala

Ezagutza teknikoen etengabeko eguneratzeak eta emaitzen ebaluazioak adierazten dute, bai eta ematen den arretaren kalitateak eta berotasunak ere.

Gardentasuna

Kudeaketa ekonomikoari, pertsonen kudeaketari eta erakundean erabiltzen den komunikazioaren argitasunari buruzkoa.

Parte-hartzea

Kontuan harturik entitatearen funtsezko indarra hura osatzen duten pertsonena dela: profesionalak, boluntarioak eta programen erabiltzaileak. Horregatik, esku hartzen duten ekintzetan parte hartzea sustatzeko bitartekoak, estrategiak eta teknikak sustatzen dira.

Sareko lana

Komunitatearen gainerako baliabideekin, publiko zein pribatuekin, lankidetza esparru batean eta jarduketa ildo berriek sortzen dituzten ase gabeko beharrak etengabe detektatuz.

Identitatea

Eginkizunarekiko koherentzia mantentzea, estrategiak eta proiektuak formulatzeko azken erreferentzia gisa.

GIZAKIA - Premio Menchaca

Ziurtagiriak

GIZAKIA - A+ Zilarrezko Aitorpena Kudeaketa Aurreratuari
2017
A+ Zilarrezko Aitorpena Kudeaketa Aurreratuari

Eusko Jaurlaritzak emana.

GIZAKIA - Kudeaketa Aurreratuaren Diploma
2015
Kudeaketa Aurreratuaren Diploma

Euskaliteko Ebaluazio Klubak egindako kanpo-kontrastean.

GIZAKIA - Bikaintasunarekiko Konpromisoaren Diploma
2014
Bikaintasunarekiko Konpromisoaren Diploma

Euskalitek emana.

GIZAKIA - Europako ziurtagiria eta zigilua +200 EFQM Ez. EE/RE02/0103/10
2010, 2012 eta 2014
Europako ziurtagiria eta zigilua +200 EFQM Ez. EE/RE02/0103/10

Kudeaketako Bikaintasun Klubak eta EFQMk berak emana. Bureau Veritasek egindako auditoriak. CEG/RE02/0096/12.

Sariak

2023
La Fundación "la Caixa" valora en el Ámbito de Acción Social. Convocatoria 2023

Por ser uno de los proyectos mejor valorados en la convocatoria a proyectos sociales 2023 de Fundación “la Caixa”. "Servicio de valoración e intervención breve para familias y jóvenes con conductas de riesgo"

2023
Premio Ayuntamiento de Bilbao en el ámbito de la Salud Comunitaria

Por atender las demandas de Orientación y Acompañamiento de las Familias de Personas con Adicciones.

2022
MEDALLA DE ORO-PNSD

Gizakia Fundazioak nerabezaroan jokabide arriskutsuak prebenitzeko egiten duen lanagatik eta adikzioei modu integralean aurre egiteko funtsezko zereginagatik biltzen dituen merezimenduak eta aparteko garrantzia duten inguruabarrak kontuan hartuta.

 

2018
Vizcaína Aguirre Fundazioa 2018. II. edizioa

Bizkaiko bizi-kalitatea hobetzea.

2018
BBK DEIA Solidarioak. III. edizioa

1985az geroztik gizarte inklusiboa sortzeko egindako lanagatik aintzatespena.

2015
Elkartasunaren Saria

Antonio Menchaca Fundazioak emana.

2013
Bilboko Udalaren Aitorpena

Osasunaren Mundu Eguna dela eta, bai prebentzioaren arloan, bai droga-mendekotasuna duten pertsonen laguntzan eta gizarteratzean egindako lan guztiagatik.

2011
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak sustatutako Jardunbide Egokien Gida

Gizakia Fundazioak Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektorea sustatzeko deialdia aurkeztu duen proiektua aukeratzea. “Boluntariotza sustatzea, Gizakia Fundazioaren hainbat arlotan gizartean esku hartzeko”.

2010
UTOPIA saria

Partikularren eskerrona, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak Fundazioko boluntarioei emandakoa.

2010
Arima solidarioa

El Correo-k sustatutako gizarte-ekimenetako jardunbide onenei laguntzea.

2008
El Correo Digital

2008ko EL CORREO DIGITAL SARIA elkarte-web onenari.

2007
PREMIE kalitatea

PREMIE kalitate-ziurtagiria, Bizkaiko Foru Aldundiak emana 2007. urtean.

2006
HIESAren aurkako borrokan egindako lanaren diploma

HIESAren aurkako borrokan egindako lanaren diploma, Mediku Zientzien Akademiak emana 2006an.

2004
ITUN saria

Lan-merkatutik kanpo dauden pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu berritzaileen esperientziarik onena.

1998
UTOPIA Saria

Gazteriarekin lan egiteko UTOPIA saria, Bizkaiko Foru Aldundiarena, 1998. urtean.

1997
TONETTI saria

TONETTI Fundazioaren lan humanitarioaren saria, 1997an.

1991
SUSTATU saria

"SUSTATU" saria, Eusko Jaurlaritzaren eskutik, 1991n, toxikomanoak tratatzeko eta errehabilitatzeko egindako lanagatik.

1990
SABINO ARANA saria

"SABINO ARANA 1990" saria ekimen humanistari.

Gizakia, bat egin gure taldearekin

Gustuko duzu egiten duguna?

Zatoz eta Gizakiaren parte izan. Modu asko daude hori egiteko. Bat egin gure taldearekin.