Ezagutu gure 2018ko datuak

Ezagutu gure 2018ko datuak

Jardueraren garapenean, Gizadiak 2018. urtean 4837 pertsonei arreta eman dio.  %62k zuzenean eta banakako arreta lotuta dago. Aurten, banakako arretan parte hartu duten pertsonen kopurua% 9,23 hazi da,  2017an baino 254 pertsona gehiago. Gehikuntza hori zuzeneko arreta guztietan izan da.

Hala ere, 2018a Giza-laneratze arreta Zentrua  mantentzeko urte zail bat izan da, Instituzioen laguntza falta dela eta; Hala ere, bi aintzatespen lortu ditugu gure lanari. Zalantzarik gabe, gizartearen premiei eta eskakizunetara eta esparru instituzional berrietara egokituta dauden erantzun berriak bilatzean eta ezartzeko bultzatzen jarraitzen duten sariak.

Zerbitzatutako biztanleei dagokienez, aipatu oraindik ere gizonezkoa dela, emakumezkoen %40 gizonen %60 ren proportzioan.

  • Substantzia psikoaktiboen petsona polikontsumitzaileak, Bizkaia bertakoak, (DMS-IV_R) sustantziarekiko gehiegikeria edo menpekotasun irizpideak aurkezten dutenak eta gizarte- bazterketaren aldagai pilatuak aurkezten dutenak; ikas-maila baxua, familiaren sostengu ezagatik arazo fisiko edo buru arazoak dituztenak, egoera juridiko konplexuak, etorkin baldintza izatea, preso ohia…
  • Goian aipatutako pertsonen familiak.

2018. iragate urtea izan da, finkatzen ari diren baliabideekin ( esaterako, CeSSAA, Prestakuntza  eta Enplegua edo Prebentzioa) eta beste batzuek erreformulazioa bilatzen dute, gizartearen beharrei egokitutako erantzunak eta erakundeek ezarritako eskaerei eta esparruei jarraituz. Lerro berrien iraikitze urte bat izan da, beren azken garapena etorkizunean ikusiko da.

Trebakuntza / sentsibilizazio ekintzetan 1.830 lagunek hartu zuten parte urteotan zehar, gaiak honako hauek izanik:

  1. Nerabezaroa eta arrisku portaerak

  2. Droga-Kontsumoaren prebentzioa eta arrisku-portaera nerabezaroan

  3. Irakasleek ESOko drogak prebentziorako agente gisa

    Gizakia en cifras 2018

    2018'ko Datuen Laburpena